Slovenské vinohradnícke obce 2019

Ambrózy, o.z., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií SPU, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, Agentúra pre rozvoj vidieka a Mesto Nitra sú organizátormi konferencie SLOVENSKÉ VINOHRADNÍCKE OBCE 2019 - trendy, stratégie a možnosti rozvoja v slovenských vinohradníckych obciach, ktorá sa uskutoční 24. a 25. októbra 2019 v Kongresovom centere SPU. Záštitu nad podujatím prevzala rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Cieľom konferencie je ukázať možnosti rozvoja v oblastiach vinárskeho turizmu, vidieckej turistiky, ako aj snaha pomôcť slovenským  vinohradníckym  obciam a miestnym organizáciám zorientovať sa najmä v otázkach pozemkových vzťahov, vlastníckych a užívacích vzťahoch k poľnohospodárskej pôde, podporiť rozvoj vidieckej turistiky, nových trendov v obhospodarovaní a výsadbe vinohradov a nastolenia správneho marketingu pri organizovaní miestnych podujatí.

Účasť významných slovenských odborníkov z viacerých oblastí je zárukou kvality a profesionality prednášaných tém a zároveň prispieva k obohateniu a získaniu nových poznatkov zúčastnených.

Podujatie je určené najmä starostom slovenských vinohradníckych obcí, vedúcim marketingových oddelení obcí, členom vinárskych spolkov, vinohradníckych združení a obecných a miestnych organizácií, malovinárom, drobným vinárom a ďalším záujemcom o uvedenú problematiku.

Viac informácií nájdete na https://vinko.sk/ine-udalosti/konferencia-slovenske-vinohradnicke-obce-2019

PROGRAM

PRIHLÁŠKA

 

Späť