Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU v Nitre

V aule SPU v Nitre sa 1. júla 2014 o 10.00 h uskutoční slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, rozšírené o vedeckú radu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, na ktorom budú udelené čestné tituly Doctor honoris causa dvom medzinárodne uznávaným vedeckým a pedagogickým osobnostiam: prof. Ing. JIŘÍMU BALÍKOVI, CSc., rektorovi Českej zemědělskej univerzity v Prahe, za významný prínos k rozvoju vedy a poznania v oblasti výživy rastlín, vzájomnej  spolupráci a presadzovaniu autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle a prof. Ing. LADISLAVOVI ZEMANOVI, CSc., emeritnému dekanovi Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, za významný prínos k rozvoju ľudského poznania, vzájomnému porozumeniu a spolupráci a propagácii Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/SPU udelila cestny doktorat prof. Jirimu Balikovi a prof. Ladislavovi Zemanovi/_honoris_causa.jpg

Späť