Slávnostné otvorenie Výskumného centra AgroBioTech

V priestoroch Výskumného centra Agrobiotech SPU v Nitre sa 15. októbra 2015 o 10.00 h uskutoční slávnostné otvorenie nového pracoviska, vybudovaného s finančnou podporou štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Projektoví partneri: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav genetiky a biotechnológie SAV v Nitre.

Popoludní  od 14.00 h sa v kongresovej sále Výskumného centra AGROBIOTECH bude konať odborný program, v rámci ktorého vystúpia s prednáškami: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., (SPU v Nitre), prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., (UKF v Nitre), doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc., (ÚGBR SAV v Nitre), prof. Dr. Dr. h.c. Hubert Dürrstein (Rakúska agentúra pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu, Viedeň) a doc.Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., (Transferové centrum AGROBIOTECH). 

Priamy prenos z otvorenia môžete sledovať od 10.00 h na adrese https://www.youtube.com/watch?v=2LvCHW6hUGQ

 

tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/aktuality/agrobiotech_otvorenie.jpg

Späť