Sieťové a informačné technológie - SIT 2014

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/aktuality/sit2014-logo.jpg

SPU v Nitre v spolupráci s EUNIS Slovensko pozývajú na odborný seminár SIT 2014, ktorého ústrednou témou je zamyslenie sa nad tým, kam kráča informačný svet. Miesto konania: S-01. Dátum: 15. mája 2014 od 9:15 h.

Bližšie informácie (http://spu.fem.uniag.sk/sit2014/)

Späť