Súťažná výstava Víno SPU 2018

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás pozýva na desiaty ročník celoslovenskej súťažnej výstavy vín VÍNO SPU 2018.
 
 
Organizátor
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, 
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
 
Termín a miesto:
24. mája 2018 
Workshop a verejná prehliadka súťažných vín: v priestoroch budovy a areálu Dekanátu FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra. 
 
Program:
 
14.00 – 14.10 h
Príhovor čestného hosťa podujatia Ing. Ondreja Korpása, CSc.
 
14.15 – 14.45 h
Workshop na tému: Budovanie osobitosti slovenských vín tvorbou chránených označení pôvodu z originálnych apelácií. Lektor: Ing. Ľudovít Bránecký, predseda OZ Vínna cesta Záhorie. 
 
14.45 – 15.00 h
Diskusia
 
15.00 – 15.30
Odovzdávanie ocenení a predstavenie víťazných vín zástupcami výrobcov
Cena REKTORA SPU NITRA za šampióna v kategórii I – biele suché vína 
Cena DEKANKY FZKI SPU NITRA za najvyššie hodnotené víno zo slovenského novošľachtenca
Šampióni VÍNO SPU NITRA v kategórii II, III, IV
Víťaz kategórie V
 
Od 15.30
Prezentácia súťažných vín verejnosti spojená s verejnou degustáciou
 
Vstupné pre návštevníkov verejnej degustácie je 5 €. Pre študentov po predložení študentského preukazu je výška vstupného 3 €.
 
 
 

Späť