Projekt H2020 POWER4BIO: Vydanie druhého newslettra

V máji 2020 vydalo konzorcium projektu POWER4BIO druhý oficiálny newsletter, ktorý prináša všetky dôležité informácie o aktivitách realizovaných v rámci tohto projektu. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zároveň vydala aj krátky regionálny newsletter venovaný predovšetkým projektovým aktivitám na našej univerzite a v regióne.

Späť