Priamy prenos zo zasadnutia Akademického senátu SPU v Nitre

Späť