Prednáška M. Šefčoviča

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj a Mesto Nitra Vás pozývajú na prednášku a diskusiu s JUDr. Marošom Šefčovičom, PhD., podpredsedom Európskej komisie a komisárom pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti, doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja a doc. Ing. Jozefom Dvončom, CSc., primátorom mesta Nitry na tému Moje mesto, môj región, moja Európa. Prednáška sa uskutoční 5. mája 2014 o 14.00 h v aule SPU.

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/prednaska M. Sefcovica/sefcovic2.jpg

Späť