Predbežné výsledky doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre

Dovoľujem si Vás informovať o predbežných výsledkoch doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za FAPZ, FZKI a TF, ktoré sa konali dňa 23.3.2021 online v systéme UIS.

V zmysle čl. 17 Zásad volieb do AS SPU v Nitre "Každý člen AO má právo podať námietky a sťažnosti voči priebehu a výsledkom volieb v príslušnej časti AO, v ktorej má člen AO volebné právo. Námietky sa podávajú v listinnej podobe predsedovi CUVK najneskôr do troch pracovných dní od zverejnenia výsledkov volieb." Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je možné podať námietky a sťažnosti aj prostredníctvom e-mailu na adresu lubos.vozar@uniag.sk. V nadväznosti na citované môžete zasielať námietky a sťažnosti do utorka 30.3.2021 vrátane.

doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD., predseda CUVK SPU v Nitre

Prílohy:

 

Jdi zpět