Informácie pre uchádzačov o štúdium na SPU v Nitre v akademickom roku 2021-2022

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Termín podania prihlášky
bakalárske štúdium do 30. 4. 2021,
inžinierske štúdium do 18. 6. 2021.
 
Termín zasadnutia prijímacej komisie
bakalárske štúdium 7. – 8. 6. 2021,
inžinierske štúdium 25. 6. 2021.
 
Deň otvorených dverí
online 1. 2. 2021 a 12. 2. 2021
 

Informácie pre uchádzačov o inžinierske štúdium

Študijná príručka FAPZ 2020 - 2021

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Termín podania prihlášky
bakalárske štúdium do 28. 2. 2021 (1. kolo), do 30. 4. 2021 (2. kolo), do 31. 7. 2021 (3. kolo)
inžinierske štúdium do 9. 7. 2021.
 
Termín zasadnutia prijímacej komisie
bakalárske štúdium 1. 3. 2021 (1. kolo), 3. 5. 2021 (2. kolo), 2. 8. 2021 (3. kolo),
inžinierske štúdium 16. 7. 2021.
 
Deň otvorených dverí
online 11. 2. 2021 a 18. 3. 2021.
 
 

 

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Termín podania prihlášky
bakalárske štúdium do 28. 2. 2021 (1. kolo), do 30. 4. 2021 (2. kolo),
inžinierske štúdium do 6. 7. 2021.
 
Termín konania prijímacej skúšky
bakalárske štúdium 8. - 9. 6. 2021
 
Termín zasadnutia prijímacej komisie
bakalárske štúdium 14. 6. 2021
inžinierske štúdium 9. 7. 2021
 
Deň otvorených dverí
online 27. 1. 2021, 12. 2. 2021, 12. 3. 2021, vždy o 15.00 h
 
 

 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Termín podania prihlášky
bakalárske štúdium do 28. 2. 2021
inžinierske štúdium do 18. 6. 2021
 
Termín zasadnutia prijímacej komisie
bakalárske štúdium 8. 3. 2021
inžinierske štúdium 16. 7. 2021
 
Deň otvorených dverí
online 2. 2. 2021, 1. 4. 2021
 
 

 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Termín podania prihlášky
bakalárske štúdium (okrem ŠP krajinná a záhradná architektúra) do 28. 2. 2021 (1. kolo), do 30. 4. 2021 (2. kolo)
inžinierske štúdium do 12. 7. 2021
 
Termín zasadnutia prijímacej komisie
bakalárske štúdium 7. 5. 2021
inžinierske štúdium 23. 7. 2021
 
ŠP krajinná a záhradná architektúra
Termín podania prihlášky: do 28. 2. 2021 (1. kolo), do 31. 3. 2021 (2. kolo)
Termín talentovej skúšky: 29. – 30. 4. 2021
Termín zasadnutia prijímacej komisie:  7. 5. 2021
 
Deň otvorených dverí
online 5. 2. 2021
 
Informácie pre uchádzačov o inžinierske štúdium
 

 

Technická fakulta

Termín podania prihlášky
bakalárske štúdium do 28. 2. 2021 (1. kolo), do 30. 4. 2021 (2. kolo), do 31. 7. 2021 (3. kolo)
inžinierske štúdium do 21. 6. 2021 (1. kolo) a do 31. 7. 2021 (2. kolo)
 
Termín zasadnutia prijímacej komisie
bakalárske štúdium 2. 6. 2021 (1. a 2. kolo), 4. 8. 2021 (3. kolo)
inžinierske štúdium 24. 7. 2021 (1. kolo) a 4. 8. 2021 (2. kolo)
 
Deň otvorených dverí
online 24. 2. 2021
 
Informácie pre uchádzačov o inžinierske štúdium
 
 
 
 

Sprievodca prváka po Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

 

Späť