Pozvánka na pracovný seminár IKT

Dňa4. 12. 2013 od 9:00 sa v Kongresovom centre SPU v Nitre uskutoční pracovný seminár združenia EUNIS. Témy stretnutia:

  • licenčná zmluva Campus Agreement,
  • kvalita a interaktívnosť v e-learningu.
Viac informáií na www.eunis.sk.

Späť