Pozvánka na PIKNIK

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás pozýva na PIKNIK FZKI 2018, ktorý sa bude konať 23. mája od 9.30 h v areáli fakulty na Tulipánovej 7.

 
Interaktívne prednášky pedagógov a doktorandov:
 
9.30 - 10.00 h Možnosti štúdia na FZKI
(doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.)
Otvorenie PIKNIKu FZKI 2018
 
10.00 -13.00 h Sledovanie kvality vody 
Praktická ukážka v študijnom odbore krajinárstvo
(Ing. Tatiana Kaletová, PhD.)
 
10.00 - 13.00 h Voňavé kvetinové aranžmány
Praktická ukážka v študijnom odbore krajinná a záhradná architektúra
 
10.00 - 13.00 h Mapovanie reliéfu dna Veľkej Hangócky
Praktická ukážka v študijnom odbore krajinárstvo
(Ing. Jakub Fuska, PhD.)
 
11.00 - 13.00 h Čaro hodnotenia farby, vône a chute vína
Praktická ukážka v študijnom odbore záhradníctvo 
(Ing. Štefan Ailer, PhD.)
 
Po prednáškach budú pripravené hry, občerstvenie, dobrá hudba (kapela TA DOM) a handmade výrobky študentov FZKI.
 
 
 

Späť