Ponuka letných brigád pre študentov v Nemecku

Sieť EURES Slovensko v spolupráci s vysokými školami/univerzitami v Slovenskej republike a Centrálou pre sprostredkovanie práce v Bonne pomáha študentom zamestnať sa počas letných prázdnin v Nemecku. Ponuka pracovných miest je spravidla v pomocných pracovných činnostiach v hoteloch, reštauráciách, systémovej gastronómii (Mc Donald´s, Burgerking...), v poľnohospodárstve, upratovacích firmách a v určitých oblastiach priemyslu. Nejedná sa o vykonávanie odborných činností, prípadne praxe.

Letné brigády do Nemecka sú určené pre študentov denného štúdia vysokých škôl, ktorí ovládajú nemecký jazyk a sú ochotní pracovať v Nemecku počas letných prázdnin po dobu minimálne dvoch mesiacov.

Študenti, ktorí majú záujem o letné brigády v Nemecku nájdu tlačivá formulárov na http://www.eures.sk/clanok_detail.php?id=903 ). Tieto si vytlačia, vypíšu, podpíšu, dajú potvrdiť na VŠ, ktorú navštevujú a zašlú poštou na adresu Ústredia práce.

Všetky dokumenty: 2-krát aplikačný formulár spolu s fotografiou pasu (Bewerbungsbogen), 1-krát registračný certifikát (Immatrikulationsbescheinigung),  1-krát kópia vodičského oprávnenia (nie je povinné) treba najneskôr do 22.1.2016 zaslať na adresu: Mgr. Petra Vrbová, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67  Bratislava.

Späť