Platné výsledky doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre

Rád by som Vás informoval o platných výsledkoch doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za FAPZ, FZKI a TF, ktoré sa konali dňa 23. 3. 2021 online v systéme UIS.
 
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
predseda CUVK SPU v Nitre
 
Prílohy:
Protokoly o výsledku volieb - FAPZ, TF, FZKI - doplňujúce voľby do AS SPU 23.3.2021
Zápisnice z volieb - FAPZ, TF, FZKI - doplňujúce voľby do AS SPU 23.3.2021
 

Späť