Platená študentská stáž v Európskej centrálnej banke

European Internal Audit – Trainee Programme

Inštitút bankového vzdelávania NBS informuje o možnosti absolvovať ročnú platenú stáž v Európskej centrálnej banke a v jednej z centrálnych bánk, ktoré sa zapojili do ECB programu študentských stáží. Výzva je určená pre študentov so záujmom o prax na útvare interného auditu.

Študenti, ktorí spĺňajú kritériá uvedené vo výzve v časti „Qualifications, experience and skills“, budú zaradení do výberového konania realizovaného ECB. Vybraní študenti následne absolvujú ročnú platenú stáž na internom audite ECB a jednej z centrálnych bánk krajín EÚ alebo národných dohliadacích autorít v rámci jednotného mechanizmu dohľadu.

Termín podania prihlášky pre študentov je 14. apríl 2021.

Viac informácií na https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail/European-Internal-Audit-Trainee-Programme/3329

 

 

Späť