Grantová agentúra SPU: Oznam pre žiadateľov

Vážení žiadatelia GA SPU,

 

Vzhľadom k súčasnej situácii si vás dovoľujeme požiadať, aby ste vaše žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Grantovej agentúry SPU zasielali e-mailom na adresu martin.valach@uniag.sk. Kancelária projektových a transferových činností vám následne potvrdí prijatie vašej žiadosti ku konkrétnemu dátumu. Originály žiadostí (tlačenú formu) prosím odošlite vnútornou poštou na meno Mgr. Martin Valach, PhD., KPTČ.

Rozhodujúci je dátum potvrdenia prijatia žiadosti v elektronickej forme. Termín podávania žiadostí ostáva nezmenený, t.j. 26.2.2021 (vrátane)

Jdi zpět