Oznam o odstávke teplej vody v ŠD Mladosť

Oznamujeme študentom ubytovaným v ŠD Mladosť, že od 22.04.214 od 7:00 hod. do 28.04. 2014 do 19:00 hod. nebude z technických príčin v ŠD Mladosť teplá voda. V uvedenom termíne môžu študenti využívať sprchy na Centre univerzitného športu  a to od 6:00 do 22:00. Prístup je cez prízemie budovy ŠD- Mladosť a priestory CUŠ.

Ing. Ľubica Pastrnáková, riaditeľka ŠDaJ

Späť