Otvorenie nového akademického roka

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné otvorenie akademického roka 2013/2014, ktoré sa uskutoční v pondelok 23. septembra 2013 od 10.00 h v aule SPU.

Späť