Otvorenie akademického roka 2016/2017

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v pondelok 26. septembra o 10.00 h uskutoční slávnostné zhromaždenie pri príležitosti otvorenia akademického roka 2016/2017.

Program:
- Otvorenie
- Príhovor Dr. h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., rektora SPU v Nitre
- Príhovory pozvaných hostí
- Udelenie ocenení
- Kultúrny program
 
.

Späť