Online prihlasovanie na ERASMUS+ stáž v ak.roku 2021/2022

 

Online prihlasovanie na Erasmus+ stáž v ak.roku 2021/2022 je otvorené v termíne od 1.3.2021 do 28.3.2021.

Pre viac informácií navštívte link https://www.uniag.sk/sk/vyberove-konanie-4940/

Späť