Office 365 na SPU v Nitre

SPU implementovala cloudové riešenie Office365, ktoré sprístupňuje služby Microsoft serverov, ako napr. Exchange, SharePoint, Lync a online kancelársky balík Office 2013.
Výhody Microsoft Office 365:
- mailová schránka s kapacitou 50GB, s nepretržitou dostupnosťou z ktoréhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia,
- aplikácia Outlook na správu mailovej pošty,
- zdieľané kalendáre v aplikácií Outlook,
- aplikácie kancelárskeho balíka MS Office (Word, Excel, Powerpoint,...) dostupné online a bez nutnosti inštalácie,
- ukladanie, organizovanie a zdieľanie dokumentov a iných súborov v zabezpečenom umiestnení v cloude alebo na serveroch SharePoint prostredníctvom OneDrive,
- odosielanie okamžitých správ, zvukové hovory a videohovory, schôdze cez aplikáciu Lync.
Pre záujemcov o inštaláciu Office365 je popis jednotlivých aplikácií, ich inštalácia a nastavenie zverejnené na webových stránkach CIKTu alebo na linku http://www.uniag.sk/tl_files/download/Pictures/CIKT/Office365.doc.
V prípade otázok kontaktujte:
- Ing. Marek Urban, tel. 641 4873 alebo mail Marek.Urban@uniag.sk
- Bc. Jozef Tóth, tel. 6414 874 alebo mail Jozef.Toth@uniag.sk.

Späť