Ochrana duševného vlastníctva a transfer technológií na SPU v Nitre

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre vás pozýva na výberovú prednášku Ochrana duševného vlastníctva a transfer technológií na SPU v Nitre, ktorá sa uskutoční 20. júna 2016 o 14:15 h v kongresovej sále VC AgroBioTech.
Prednášajúce:
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. a doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.

tl_files/download/Pictures/Novinky 2016/aktuality/abt_pozvanka_dv.jpg

Späť