O negatívnych dopadoch klimatických zmien - súbor prednášok pri príležitosti Svetového dňa vody

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre pri príležitosti Svetového dňa vody pripravila súbor prednášok, venovaný negatívnym dopadom klimatických zmien. Súčasťou bude vyhodnotenie fotosúťaže Voda a povodne.
Podujatie sa uskutoční v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
 
Téma: Voda v mestách - Status Quo Vadis - výberová online prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., Ústav hydrológie SAV v Bratislave
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
 
Téma: Retencia vody v krajine ako základ opatrení proti suchu a povodniam, technické a netechnické opatrenia v krajine a urbanizovanom prostredí - online prednáška
Prednášajúci: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Katedra krajinného inžinierstva FZKI
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 10.00 h
Online prenos: MS Teams
 
Téma: Vodné toky v 21. storočí – nové prístupy v riešení protipovodňovej ochrany území - online prednáška
Prednášajúci: prof. Ing. Peter Halaj, CSc., Katedra krajinného inžinierstva FZKI
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
 
Vyhodnotenie fotosúťaže na tému Voda a povodne, vyhlásenie víťazov. Viac informácií na: https://zmenaklimy.sk/aktivity/fotosutaz-a-vystava/
Moderujú: Ing. Kristína Candráková, PhD. a Ing. Andrej Tárnik, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 12.00 h
Online prenos: MS Teams
 
 
 
 
 

Späť