NUD2021: S farmármi o zmene klímy - diskusia

Klimatická kríza v poľnohospodárstve: Ako cítia zmeny klímy farmári a ako sa na ne pripravujú. S farmármi o zmene klímy.
Pozývame vás na  online odbornú diskusiu s hosťami na tému Klimatická kríza v poľnohospodárstve: Ako cítia zmeny klímy farmári a ako sa na ne pripravujú. Podujatie, ktoré pripravil Euractiv Slovensko a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  sa uskutoční 4. mája od 10.00 do 11.30 h. Účastníci sa môžu zapojiť do diskusie cez platformu Slido.  
Údaje od meteorológov sú jasné: súčasná klimatická zmena je najrýchlejšia za desaťtisíc rokov. Jednou z ľudských činnosti, ktorá je týmto fenoménom zasiahnutá najviac, je poľnohospodárstvo. Suchá s nedostatkom zrážok či prívalové dažde sa vyskytujú čoraz častejšie a výrazne vplývajú na poľnohospodársku produkciu. Aj preto je čoraz nevyhnutnejšia diskusia o adaptačných opatreniach na prispôsobenie poľnohospodárskeho systému na zmeny klímy.
Otázky do diskusie:
Aké dopady má klimatická zmena na poľnohospodárstvo a život na vidieku?
Je klimatická zmena pre poľnohospodárov iba hrozbou, alebo aj príležitosťou?
Ako v praxi ovplyvňujú klimatické zmeny každodennú prácu poľnohospodárov?
Ako sa voči nej bránia dnes a ako sa pripravujú na narastajúci výskyt extrémnych výkyvov počasia?
A opačne: myslia poľnohospodári pri svojej práci, či ich činnosť pomáha zlepšiť, alebo zhoršiť vývoj situácie okolo klimatickej zmeny?
Môže poľnohospodárom podať pomocnú ruku štát?
Čas: 10.00 – 11.30 h
 
Zodpovedajú: Ing. Marta Paula Bendelová (podpredsedníčka AS SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)
 
 
NUD2021: S farmármi o zmene klímy - diskusia

Späť