NUD2021: Analýza mliečnych proteínových prípravkov pre športovcov

NUD2021: Analýza mliečnych proteínových prípravkov pre športovcov

26. 4. 2021 pondelok

Analýza mliečnych proteínových prípravkov pre športovcov
Online diskusia spojená s prednáškou doc. Ing. Petra Zajáca, PhD. V prednáške sa budeme zaoberať analýzou mliečnych proteínových prípravkov  pre športovcov, bežne dostupných na našom trhu a vo fitness centrách. Proteínové prípravky boli podrobené chemickej, mikrobiologickej a senzorickej analýze. Zloženie sa analyzovalo pomocou FTIR spektroskopie. Vo výsledkoch sme sa zamerali na porovnanie obsahu tuku a bielkovín a porovnanie týchto hodnôt s hodnotami, ktoré uvádza výrobca na spotrebiteľskom balení.
Čas: 18.00 h
Link: prostredníctvom platformy Zoom Pro + live streaming na Facebooku Študentského spolku Pasteur
Zodpovedajú: Bc. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU) 

Späť