Nové trendy v zeleninárstve

Katedra zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inižnierstva v spolupráci so Slovenskou zeleninárskou úniou poriada odborný seminár Nové trendy v zeleninárstve, ktorý sa uskutoční 12. novembra 2013 od 9.00 h na Katedre zeleninárstva (miestnosť BZ-01).

PROGRAM:

tl_files/download/Pictures/Novinky 2013/dokumenty/seminarKZ.jpg

Späť