Nitrianske univerzitné dni 2015

tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/NUD2015/NUD_logo2014.jpg

 

Termín: 27. 4. - 6. 5. 2015


tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/NUD2015/plagatNUD1.jpgtl_files/download/Pictures/Novinky 2015/NUD2015/plagatNUD2.jpg

Nitrianske univerzitné dni (NUD) predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a v uliciach mesta Nitry. Záštitu nad trinástym ročníkom NUD prevzal prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor UKF, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU, doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta Nitry. Snahou organizátorov je nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky Nitrianskych univerzitných dní v rokoch 2003 - 2014, s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti uvedených štyroch subjektov.

Ďalším, nemenej dôležitým cieľom je reprezentácia nitrianskych univerzít navonok vo vzťahu k úradom štátnej správy a samosprávy, významným inštitúciám a výrobným podnikom na území mesta a regiónu, ako aj k univerzitám na Slovensku a v zahraničí.

Hlavný partner:

Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel

Partneri:

Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, ARRIVA NITRA a.s. 

Mediálni partneri:

TV Nitrička, RTVS, Nitra 24 – spravodajský portál, MY Nitrianske noviny, Spravodaj Nitra, Moja Nitra, Mlyny – Galéria Mlyny, Náš čas - časopis UKF, Poľnohospodár - dvojtýždenník SPU, Mediálne centrum FF UKF - Rádio Plus, Občas Nečas, IRŠ Mladosť, ITŠ Mladosť, Portál preŠtudenta

Organizačný výbor:

PhDr. Miroslava Líšková, PhD., doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD., Mgr. Lenka Konôpková, Mgr. Dagmar Bojdová,, Mgr. Art. Anton Živčic, Mgr. Peter Hrobár, doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD., PaedDr. Ľubomír Urban, Mgr. Ivan Vasiľovský, Ing. Andrej Tárník

 

 

 

PROGRAM:

27. 4. 2015 pondelok

Erasmus food week

Týždeň venovaný typickým národným jedlám z krajín zahraničných študentov. Počas štyroch dní si budú môcť stravníci v univerzitnej jedálni UKF objednať jedno z jedál                 z vybranej krajiny.

Miesto a čas konania: Univerzitná jedáleň UKF, 27. – 30. apríla, 11.30 - 13.30 h

Zodpovedajú: Ing. D. Ondrek (UJ UKF), P. Prekopová (ESN UKF)

Global Village

Akcia určená všetkým študentom, ktorí sa zaujímajú o vycestovanie do zahraničia. Naši zahraniční študenti a stážisti odprezentujú iné kultúry, krajiny a svoje zážitky počas mobilít.

Miesto a čas konania: priestory pod aulou SPU, 10.00 - 14.00 h

Zodpovedajú: Bc. K. Candráková (ESN SPU), R. Gróf (AIESEC)

Nočný výstup na Zobor

Miesto a čas konania: ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 19.00 h

Zodpovedajú: Mgr. I. Vasiľovský (ŠP UKF), Ing. A. Tárník (AS SPU)

 

28. 4. 2015 utorok

Študentská kvapka krvi na UKF

Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nitre.

Miesto a čas konania: vestibul pre aulou UKF, Tr. A. Hlinku 1, 7.30 – 12.00 h

Zodpovedá: PhDr. E. Krištofová, PhD. (KO FSVaZ UKF)

 Prvá pomoc pre všetkých

Súťaž v prvej pomoci a resuscitácie s využitím figurín pre všetkých študentov. Účastníci majú možnosť overiť si schopnosť poskytnutia prvej pomoci a  svoju zdatnosť v pripravených súťažných disciplínach.

Miesto a čas konania:  Tr. A. Hlinku 1, 12.00 – 16.00 h

Zodpovedá: PhDr. M. Mankovecká, PhD. (KKDUM FSVaZ UKF)

 Jarný beh Nitrou

Tradičné bežecké podujatie na trase: Chrenovský most – chodník na Wilsonovom nábreží – Univerzitný most – a späť.

Miesto a čas konania: nábrežie rieky Nitry, 16.00 h

Zodpovedajú: doc. PaedDr. J. Broďáni, PhD., (KTVŠ PF UKF), Mgr. I. Gavalovič (CUŠ SPU)

 Futsalový zápas SPU – UKF

Miesto a čas konania: Športová hala SPU, 20.00 h

Zodpovedajú: Mgr. R. Hrnčár (CUŠ SPU), Mgr. N. Czaková, PhD. (KTVŠ PF UKF),

P. Benkovič (ŠP UKF), D. Siman (AS SPU)

 

29. 4. 2015 streda

Karneval v Riu po slovensky - alegorický sprievod mestom

Prezentácia tanečných škôl, súborov oboch univerzít a záujmových združení Nitry.

Miesto a čas konania: trasa Tr. A. Hlinku – Svätoplukovo nám., 16.30 h

Zodpovedajú: Mgr. D. Bojdová (MsÚ Nitra), Mgr. L. Konôpková (SPU),

Mgr. M. Tvrdík, PhD. (UKF)

Stavanie mája

Spoločná akcia univerzít a mesta Nitry v zmysle ľudových tradícií.

Miesto a čas konania: pešia zóna, 17.00 h

Zodpovedajú: Mgr. D. Bojdová (MsÚ Nitra), Mgr. M. Tvrdík, PhD. (UKF),

Mgr. L. Konôpková (SPU)

Superstar nitrianskych univerzít v meste

Spevácka súťaž študentov oboch nitrianskych univerzít v interpretácii populárnych piesní. Súťaž bude sprevádzaná vystúpeniami známych slovenských pop-rockových kapiel.

Miesto a čas konania: Svätoplukovo nám., 17.30 h

Zodpovedajú: Mgr. M. Tvrdík, PhD. (UKF), Mgr. I. Vasiľovský (ŠP UKF), Mgr. L. Konôpková (SPU)

 

30. 4. 2015 štvrtok

Študentská kvapka krvi na SPU

Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, ktoré organizuje Miestny spolok Červeného kríža pri SPU v Nitre a Národná transfúzna služba v Nitre.

Miesto a čas konania: Kongresová sála ŠD A. Bernoláka SPU, 8.00 - 13.00 h

Zodpovedajú: Ing. M. Gubáňová, PhD., Ing. M. Žigrai (SPU)
 

4. 5. 2015 pondelok

Dedinské hry

Ľudové súťaže pre študentov spojené s hudbou, zábavou a grilovačkou.

Miesto a čas konania: ŠD Zobor, Dražovská 2, 14.00 h

Zodpovedá: Bc. E. Hrnčárová (ŠP UKF)

Volejbalový zápas SPU – UKF

Miesto a čas konania: Športová hala SPU, 17.30 h

Zodpovedajú: Ing. M. Štrbavý (UUŠ SPU), Mgr. Ľ. Paška, PhD.(KTVŠ PF UKF), P. Benkovič (ŠP UKF), D. Siman (AS SPU)

Divadielko na Osmičke: „Johnyho pomsta, alebo ako šerif Bradley do nešťastia prišiel“

Hlavný hrdina Johny putuje po divokom západe, aby našiel vraha svojho otca. Na ceste za pomstou stretne farmárskeho chlapca Sama, ktorý sa mu rozhodne pomôcť. Spoločne sa vydajú do Dawson City, kde, dúfajme, obaja nájdu to, čo tam prišli hľadať.

Miesto a čas konania: aula SPU, 19.00 h

Zodpovedajú: Ing. R. Virágh, R. Hulan (SPU)

Finále vysokoškolskej florbalovej ligy

Miesto a čas konania: Športová hala SPU, 20.00 h

Zodpovedajú: Mgr. I. Gavalovič (CUŠ SPU), D. Siman (AS SPU)

 

5. 5. 2015 utorok

Žiarenie okolo nás – pomáha nám alebo nás ohrozuje?

Bez žiarenia by nebol život. V každom momente sme ostreľovaní rôznymi nanočasticami, ktoré prichádzajú zo Zeme, z vesmíru, dokonca aj priamo z nás. Máme sa ich obávať? V akých množstvách môžu byť nebezpečné? Okrem zaujímavej prednášky prof. Máriusa Pavloviča z FEI STU, vás pozývame na návštevu najmodernejšieho informačného centra o energii Energoland Mochovce, kde zažijete emóciami nabitý príbeh energie od Veľkého tresku až po blízku budúcnosť. Nájdete tu 33 interaktívnych sekcií vrátane 3D kina, interaktívnej podlahy, dotykových aplikácií a hier a pomocou smartfónov dokonca môžete zažiť rozšírenú realitu.

Miesto a čas konania: odchod autobusov 9.00 h - parkovisko pred aulou SPU, Energoland - AE Mochovce, 10.30  h

Zodpovedajú: Mgr. L. Konôpková (SPU), Mgr. M. Tvrdík, PhD. (UKF)

 

6.5. 2014 streda

Galavečer Gaudeamus

Vrcholné hudobno-umelecké a spoločenské podujatie Nitrianskych univerzitných dní 2015.

Miesto a čas konania: Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Veľká sála, 18.30 h

Zodpovedajú: PhDr. M. Líšková, PhD. (UKF), doc. Ing. arch. R. Štěpánková, PhD. (SPU), doc. Mgr. art  E. Zahoráková (KH PF UKF), Mgr. P. Oravec, PhD. (ÚLUK FF UKF)

POZVÁNKA

Späť