Nitrianske univerzitné dni

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/NUD2014/NUD_logo2014.jpg

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/NUD2014/plagatNUD.jpgtl_files/download/Pictures/Novinky 2014/NUD2014/skladackaNUD.jpg

 

Nitrianske univerzitné dni  predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a v uliciach mesta Nitry. Záštitu nad dvanástym ročníkom NUD prevzal prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU, doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta Nitry. Snahou organizátorov je nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky Nitrianskych univerzitných dní v rokoch 2003-2013, s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti uvedených troch subjektov.

Ďalším, nemenej dôležitým cieľom je reprezentácia nitrianskych univerzít navonok vo vzťahu k úradom štátnej správy a samosprávy, významným inštitúciám a výrobným podnikom na území mesta a regiónu, ako aj k univerzitám na Slovensku a v zahraničí.

   

Hlavný partner: Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel

Partneri: Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, ARRIVA NITRA,  a.s. , FC Nitra, a.s., ZŠK Slávia SPU Nitra, inlingua® Nitra          

Mediálni partneri: TV Nitrička, RTVS, Nitra 24 – spravodajský portál, Galéria Mlyny Nitra, MY Nitrianske noviny, Spravodaj Nitra, Moja Nitra, Náš čas - časopis UKF, Poľnohospodár - dvojtýždenník SPU, Mediálne centrum FF UKF - Rádio Plus, Občas Nečas, Internátne rozhlasové štúdio Mladosť, Internátne televízne štúdio Mladosť, Portál preŠtudenta

 


PROGRAM

PROGRAM [pdf]

23. 4. STREDA

 •  Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti SPU

Študentské vedecké konferencie a prezentácie súťažných prác

Miesto a čas konania: fakulty SPU, Tr. A. Hlinku 2, Tulipánová 7, Farská 24, 9.00

Zodpovedajú: dekani a prodekani fakúlt)

 

 • Basketbalový zápas SPU – UKF

Miesto a čas konania: športová hala SPU, 19.00 h

Zodpovedajú: PaedDr. Ľ. Urban (CUŠ SPU), Ing. M. Štrbavý (ÚUS SPU),

PaedDr.  P. Horička, PhD. ( KTVŠ PF UKF)

 

 • Nočný výstup na Zobor

Miesto a čas konania: ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 19.00 h

Zodpovedajú: Bc. I. Vasiľovský (ŠP UKF), Ing. J. Lajda (AS SPU)

 

24. 4. ŠTVRTOK

 

 • VraK(ing), dokončenie oddychovej zóny pred SPU v Nitre

Študenti FZKI a dobrovoľníci upravia chodníky a záhony, osadia lavičky a i. Projekt potrvá do 26. 4.

Miesto a čas konania: areál pred SPU v Nitre, 8.00 h

Zodpovedajú: Bc. K. Gloneková, Ing. J. Kuba, PhD. (SPU)

 

 • Arteterapia III

Tvorivá dielňa ponúka možnosť vyskúšať si jednu z techník umeleckých remesiel – maľbu na textil.

Miesto a čas konania: PF UKF, Dražovská 4, miestnosť DRB00519,  9.30 - 11.30 h

Zodpovedá: PaedDr. J. Satková, PhD. (KVTV PF UKF)

 

 • XII. medziuniverzitné preteky vo vodnom slalome

Vodácke súťaže študentov UKF.

Miesto a čas konania: rieka Nitra pri ŠD UKF Nitra, 12.00 h

Zodpovedajú: PaedDr. J. Krajčovič, PhD.,   (KTVŠ PF UKF), Bc. I. Vasiľovský (ŠP UKF)

 

 • Sociálna práca v praxi II.

Prednáška JUDr. Jána Vanka, sudcu Krajského súdu v Nitre na tému: Trestnoprávna zodpovednosť osôb.

Miesto a čas konania: FSVaZ UKF, Kraskova 1, miestnosť KRA A-507, 14.45 - 16.15 h

Zodpovedajú: doc. PhDr. M. Mojtová, PhD., JUDr. PaedDr. I. Podhorec, PhD.,

JUDr. Ľ. Galbavý, PhD. (KSPSV FSVaZ UKF)

 

 • Jarný beh Nitrou

Miesto a čas konania: nábrežie rieky Nitry, 16.00 h

Zodpovedajú: doc. PaedDr. J. Broďáni, PhD., doc. PaedDr. V. Šutka, CSc., (KTVŠ PF UKF), Mgr. I. Gavalovič (CUŠ SPU)

 

 • Volejbalový zápas SPU – UKF

Miesto a čas konania: športová hala SPU, 19.00 h

Zodpovedajú: Mgr. D. Mikušovič (CUŠ SPU), Ing. M. Štrbavý (ÚUS SPU),

doc. PaedDr. J. Broďáni, PhD. (KTVŠ PF UKF)

 

25. 4. PIATOK

 

 • Podpora zdravia a výchova k zdraviu

Podujatie zamerané na zdravý životný štýl, duševnú hygienu a poradenstvo. Meranie krvného tlaku, tukov a cukru v krvi, BMI a i.

Miesto a čas konania:  vstupné priestory UKF, Tr. A. Hlinku 1,  9.00 - 12.00 h

Zodpovedá: PhDr. A. Slamková, PhD. (KO FSVaZ UKF)

 

 • VlnoBitie

Tvorivá dielňa zameraná na zoznámenie sa s tradičnou remeselnou technikou plstenia s ovčou vlnou.

Miesto a čas konania:  PF UKF, Dražovská 4, miestnosť DRB00519,  9.30 - 11.30 h

Zodpovedá: Mgr. M. Kratochvil, PhD. (KVTV PF UKF)

 

27. 4. NEDEĽA

 

 • Tanečný maratón

Miesto a čas konania:  ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1, 10.00 - 17.00 h

Zodpovedajú: P. Prekopová, J. Romančíková (ESN UKF)

 

28. 4. PONDELOK

 

 • Klimatická zmena: reálna hrozba alebo nafúknutá bublina?

Prednáška RNDr. Pavla Šťastného, CSc., zo Slovenského hydrometeorologického ústavu  spojená s diskusiou.

Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 2, 10.00  h

Zodpovedajú: Ing. M. Žigrai, Mgr. L. Konôpková (SPU), Mgr. M. Tvrdík, PhD., (UKF)

 

 • Piknik 2014

Šiesty ročník celouniverzitnej akcie doktorandov FZKI zameranej na využívanie verejných priestranstiev a podporu študentského a verejného života. Umelecké a športové aktivity, workshopy, koncerty, oddych i občerstvenie.

Miesto a čas konania: areál pred SPU v Nitre, 12.00 – 22.00 h

Zodpovedajú: Ing. D. Titková, Ing. M. Jančovičová, Ing. L. Štrba, Ing. M. Pikalík, PhD.,(SPU)

 

 • Stolnotenisový turnaj UKF

Miesto a čas konania: telocvičňa ŠD UKF Zobor, Dražovská 2, 14.00 h

Zodpovedá: PaedDr. D. Chebeň, PhD., ( KTVŠ PF UKF)

 

 • Futsalový zápas SPU – UKF

Miesto a čas konania: športová hala SPU, 19.00 h

Zodpovedajú: Mgr. R. Hrnčár (CUŠ SPU), Mgr. N. Czaková, PhD., (KTVŠ PF UKF),

L. Žiačík (ŠP UKF), D. Siman (SPU)

 

29. 4. UTOROK

 

 • Ukážky prvej pomoci

Prvá pomoc a resuscitácia s využitím figurín. Účastníci majú možnosť si overiť si svoje schopnosti pri jej poskytovaní.

Miesto a čas konania:  FSVaZ UKF, Kraskova 1, miestnosť A-207, 11.00 - 13.00 h

Zodpovedá: PhDr. M. Mankovecká, PhD., (KKDUM FSVaZ UKF)

 

 • Florbalový zápas SPU – UKF

Miesto a čas konania: športová hala SPU, 19.00 h

Zodpovedajú: Mgr. I. Gavalovič (CUŠ SPU), Ing. M. Štrbavý (ÚUS SPU), Mgr. N. Czaková, PhD., (KTVŠ PF UKF)

 

 • Buď úspešný absolvent

Prednáška Atribúty úspešného absolventa univerzity a rozvoj kľúčových kompetencií pre aktívne uplatnenie sa na trhu práce priblíži účastníkom výsledky medzinárodného prieskumu kompetencií dospelých v Európe a predstaví EBC*L ako jednu z možností rozvíjania kľúčových kompetencií.

Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, 14.00 h

Zodpovedajú: Mgr. R. Gregáňová, PhD., Ing. M. Žigrai (SPU)

 

 • Divadielko na Osmičke: Kajco

Správa o hľadaní veľkej lásky v malej kuchyni.

Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, 18.00 h

Zodpovedajú: Ing. R. Virágh, R. Hulan (SPU)

 

 • Palacinkovica

Akcia nielen pre študentov spojená s podávaním rôznych druhov palaciniek a  prezentáciou palacinkových tímov nielen zo Slovenska. Súčasťou budú súťaže, lákavé ceny, vystúpenie študentských krúžkov, zahraničných hostí, kapiel a  diskotéka.

Miesto a čas konania: Študentská jedáleň ŠD A. Bernoláka SPU, 19.00 h

Zodpovedajú: Bc. T. Kankula, Bc. M. Motyčák, Ing. M. Žigrai (SPU)

 

30. 4. STREDA

 

 • Welcome Summer Cup

Športový deň pre študentov a zamestnancov organizovaný FEM SPU. Víťazi turnajov  vo futbale, volejbale a stolnom tenise si zmerajú sily so svojimi učiteľmi.

Miesto a čas konania:  Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra, 9.00 h

Zodpovedajú:  Ing. L. Richterová, Bc. M. Kažimírová (SPU)

 

 • Študentská vedecká a umelecká činnosť

Súťažná prezentácia vedeckej a odbornej práce študentov z PF UKF v Nitre. V úvode vystúpi Mgr. Miroslav Šebo, PhD., s prednáškou Umelecká fotografia v edukácii.

Miesto a čas konania: KTIT PF UKF, Dražovská 4, 9.00 h

Zodpovedajú: doc. PaedDr. V. Tomková, PhD., Mgr. M. Olekšáková, PhD., (KTIT PF UKF)

 

 • Stavanie mája

Spoločná akcia univerzít a mesta Nitry v duchu ľudových tradícií.

Miesto a čas konania: pešia zóna, 17.00 h

Zodpovedajú: Mgr. D. Bojdová (MsÚ Nitra), Mgr. M. Tvrdík, PhD.,(UKF),

Mgr. L. Konôpková (SPU)

 

 • Superstar nitrianskych univerzít

      Spevácka súťaž študentov v interpretácii populárnych piesní.

Miesto a čas konania: ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 18.30 h

Zodpovedajú: Mgr. M. Tvrdík, PhD., (UKF), Bc. I. Vasiľovský (ŠP UKF), Ing. J. Lajda (AS SPU)

 

1.5. ŠTVRTOK

 

 • Papierový drak

Výtvarný workshop, na ktorom si študenti môžu vyskúšať najrôznejšie výtvarné techniky.

Miesto a čas konania: ŠD Zobor, Dražovská 2, 14.00 h

Zodpovedajú: Bc. E. Hrnčiarová, Bc. L. Žiačík, D. Oselská (ŠP UKF)

 

 • Dedinské hry

Ľudové súťaže pre študentov spojené s hudbou, zábavou a grilovačkou.

Miesto a čas konania: ŠD Zobor, Dražovská 2, 17.00 h

Zodpovedajú: Bc. E. Hrnčiarová, Bc. L. Žiačík, D. Oselská (ŠP UKF)

 

 • Študentské open-air filmové večery na Nitrianskom hrade 

Premietanie zaujímavých filmov pod otvoreným  nebom v čarovnej atmosfére múrov Gotickej priekopy. Podujatie potrvá do 3. mája 2014.

Miesto a čas konania: Nitriansky hrad, 21.00 h

Zodpovedajú: K. Čičová, F. Chrenko, L. Valková (UKF)

 

2.5. PIATOK

 

 • Erasmus Food Week

Týždeň venovaný typickým národným jedlám zo  Španielska, Turecka, Fínska, Poľska. Počas štyroch dní si budú môcť stravníci v univerzitnej jedálni UKF objednať jedno z jedál z vybranej krajiny.

Miesto a čas konania: Univerzitná jedáleň UKF, 2. - 7. mája, 11.30 - 13.30 h

Zodpovedajú: E. Drobná (UJ UKF), P. Prekopová (ESN UKF)

 

5. 5. PONDELOK

 

 • Hračka pre deti

Zbierka zachovalých hračiek, knižiek, školských pomôcok a čistého oblečenia pre deti  z krízového strediska Centrum Slniečko.

Miesto a čas konania: KSPSV FSVaZ UKF, Kraskova 1, 9.00 - 15.00 h

 Zodpovedajú: PhDr. E. Gažiková, PhD., Mgr. M. Drzsíková (KSPSV FSVaZ UKF)

 

 • Technická tvorivosť študentov

Výstava záverečných prác študentov PF UKF v Nitre a Pedagogickej univerzity v Krakove.

Miesto a čas konania: Univerzitná knižnica UKF, Dražovská 4

 Zodpovedajú: Mgr. M. Olekšáková, PhD.,  Mgr. P. Kuna, PhD. ,(KTIT PF UKF)

 

 • Súboj internátov

Súťaž študentov z ŠD A. Bernoláka a ŠD Mladosť v rôznych športových, zábavných a vedomostných disciplínach.

Miesto a čas konania: areál pred ŠD A. Bernoláka, 16.00 h

Zodpovedajú: D. Siman, Ing. J. Lajda (AS SPU)

 

 

6. 5. UTOROK

 

 • Vytvorme si mandaly

Tvorivá dielňa ponúka študentom možnosti interaktívneho zážitkového učenia s cieľom oboznámiť sa s možnosťami formovania osobnosti človeka prostredníctvom tvorivej činnosti.

Miesto a čas konania: PF UKF, Dražovská 4, miestnosť DRB04070, 13.00 - 16.00 h

Zodpovedá: Mgr. A. Juhásová, PhD., (KPSP PF UKF)

 

 • Karneval v Riu po slovensky - alegorický sprievod mestom

Prezentácia tanečných škôl, súborov oboch univerzít a záujmových združení Nitry.

Miesto a čas konania: trasa Tr. A. Hlinku – FC Nitra, 16.00 h

Zodpovedajú: Mgr. D. Bojdová (MsÚ Nitra), Mgr. M. Tvrdík, PhD., (UKF),

Mgr. L.  Konôpková (SPU)

 

 • Futbalový zápas medzi študentmi SPU a UKF o Putovný pohár rektorov nitrianskych univerzít

Najväčšia športová akcia Nitrianskych univerzitných dní 2014.

Miesto a čas konania: futbalový areál FC Nitra, 17.00 h

Zodpovedajú: Mgr. R. Hrnčár (CUŠ SPU), PaedDr. P. Horička, PhD., (KTVŠ PF UKF)

 

 • Príbeh osobnej premeny

Viera verzus sexuálna orientácia. Vysokoškolské biblické hnutie na SPU v Nitre (VBH) predstaví životný príbeh Jozefa Demjana, známeho z TV relácie Modré z neba.

Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, 18.00 h

Zodpovedá: T. Kováčová (SPU)

 

 • Party Bus

Zážitková jazda mestom plná zábavy, hudby a súťaží.

Miesto a čas konania: ŠD Zobor, Dražovská 2, 20.30 h

Zodpovedajú: Bc. L. Žiačík, Bc. E. Hrnčiarová, D. Oselská (UKF)
 


7. 5. STREDA

 

 • Študentská kvapka krvi

Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, ktoré organizuje Spolok mládeže SČK a Národná transfúzna stanica v Nitre.

Miesto a čas konania: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, 8.00 - 13.00 h

Zodpovedajú: Ing. M. Gubáňová, PhD., Ing. M. Žigrai (SPU) 

 

 • Galavečer Gaudeamus

Vrcholné hudobno-umelecké a spoločenské podujatie Nitrianskych univerzitných dní 2014. V rámci galavečera sa predstavia študenti z Katedry hudby PF UKF v Nitre s  muzikálom Cyrano z predmestia, ktorý je prvým slovenským rockovým muzikálom Mariána Vargu, Pavla Hammela a textárov Kamila Peteraja a Jána Štrassera.

Miesto a čas konania: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Veľká sála, 18.30 h

Zodpovedajú: doc. PaedDr. M. Tvrdoň, PhD., (UKF), prof. Dr. Ing. E. Horská (SPU), doc. Mgr. art  E. Zahoráková (KH PF UKF)

 

 • Čaša vína pri príležitosti ukončenia NUD 2014

Spoločenské stretnutie rektorov nitrianskych univerzít, predsedu NSK a  primátora mesta Nitry s účinkujúcimi a hosťami galavečera.

Miesto a čas konania:  Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, 22.00 h

Zodpovedajú: doc. PaedDr. M. Tvrdoň, PhD., (UKF), prof. Dr. Ing. E. Horská (SPU)

Späť