Nitrianska letná univerzita 2017

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/Nitrianska letna univerzita/NLU logo2.jpgNitrianska letná univerzita je projekt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci hravou a tvorivou formou oboznámia s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít. Projekt je určený pre deti vo veku 8-11 rokov. Aktivity sú rozdelené do rôznych tematických okruhov.

NLU 2017 sa uskutoční v termíne od 3. 7. – 14. 7. 2017.

Jednotlivé aktivity sa budú realizovať v čase od 8.00 h do 16.00 h s obednou prestávkou. Obed bude účastníkom zabezpečovať Študentská jedáleň UKF v Nitre a Študentská jedáleň SPU v Nitre.

Účastnícky poplatok: 98 €.

NLU 2017 bude otvorená dňa 3. 7. 2017 slávnostnou imatrikuláciou na pôde SPU v Nitre a ukončená slávnostnou promóciou dňa 14. 7. 2017 v Aule UKF v Nitre, v rámci ktorej bude absolventom udelený certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.

Uzávierka prihlášok: 12. 6. 2016, adresa:  Monika Hacherová, Rektorát Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra,  e-mail: mhacherova@ukf.sk , tel.: +421 37 6408 036

Kontakt za SPU: Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou, tel. 037 641 5533.

 

PRIHLÁŠKA

PROGRAM

PLAGÁT

Nitrianska letná univerzita na FB

NLU2016


tl_files/download/Pictures/Novinky 2017/NLU2017/NLU2017_POSTER.jpg

Späť