Nitrianska letná univerzita 2016

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/Nitrianska letna univerzita/NLU logo2.jpgNitrianska letná univerzita je projekt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci hravou a tvorivou formou oboznámia s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít. Projekt je určený pre deti vo veku 8-11 rokov. Aktivity sú rozdelené do rôznych tematických okruhov.

NLU 2016 sa uskutoční v termíne od 4. 7. – 15. 7. 2016.

Jednotlivé aktivity sa budú realizovať v čase od 8.00 h do 16.00 h s obednou prestávkou. Obed bude účastníkom zabezpečovať Študentská jedáleň UKF v Nitre a Študentská jedáleň ŠD A. Bernoláka SPU v Nitre.
 
Účastnícky poplatok je 98 €.
 
NLU 2016 bude otvorená dňa 4. 7. 2016 slávnostnou imatrikuláciou na pôde UKF v Nitre a ukončená slávnostnou promóciou dňa 15. 7. 2016 v aule SPU v Nitre, v rámci ktorej bude absolventom udelený certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.

Uzávierka prihlášok: 19. 6. 2016, adresa:  Mgr. Diana Kanásová, Rektorát Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, tel.: +421 37 6408 036, e-mail: dkanasova@ukf.sk

Kontakt SPU: Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou, tel. 037 641 5533, verejnost@uniag.sk

 


PRIHLÁŠKA

ROZVRH NLU 2016

Prehľad predmetov NLU 2016

Nitrianska letná univerzita na FB

NLU2015

 


Späť