Nitrianska letná univerzita 2018

Nitrianska letná univerzita je projekt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci hravou a tvorivou formou oboznámia s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít.

Projekt je určený pre deti vo veku 8 -11 rokov. Aktivity sú rozdelené do rôznych tematických okruhov.

NLU 2017 sa uskutoční v termíne od 2. 7. do 13. 7. 2018. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať v čase od 8.00 h do 16.00 h s obednou prestávkou. Obed bude účastníkom zabezpečovať Študentská jedáleň UKF v Nitre a Študentská jedáleň SPU v Nitre.

Účastnícky poplatok: 115 €.

Nitrianska letná univerzita 2018 bude otvorená 2. júla 2018 slávnostnou imatrikuláciou na pôde UKF v Nitre a ukončená slávnostnou promóciou 13. júla 2018 v Aule SPU v Nitre, v rámci ktorej bude absolventom udelený certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.

Uzávierka prihlášok: 11. mája 2018, adresa: Monika Hacherová, Rektorát Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, e-mail: mhacherova@ukf.sk , tel.: +421 37 6408 036

Kontakt za SPU: Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou, tel. 037/641 5533.

PRIHLÁŠKA

Nitrianska letná univerzita na FB

NLU2017

Späť