Návod ako získať informácie z podujatia, na ktorom ste neboli

Na pôde našej univerzity sa 6. – 8. novembra 2019 pod záštitou ministerky školstva a rektorky SPU v Nitre uskutočnilo odborné podujatie z oblasti IKT – konferencia UNINFOS 2019 s podtitulom Univerzita budúcnosti. Usporiadala ho naša univerzita v spolupráci so združením EUNIS-SK. Odborné znalosti z neho môžu čerpať študenti i zamestnanci vysokých škôl v rámci výučby, ale i mimo nej, i keď na tomto podujatí neboli.

Ako na to? Vďaka nahrávke pomocou Národnej teleprezentačnej infraštruktúry (NTI) pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológií máte niekoľko možností:

  1. programe si nájdete problematiku, ktorá Vás zaujíma. Dobre si všimnete, kedy sa vystúpenie konalo. Napríklad: Virtuálne dielne, ako učebný nástroj ukážok z praxe - 7. 11. 2019, 11:00. Idete do archívu podujatia, ktorý nájdete nielen na webe NTI na CVTI SR, ale najjednoduchšie na stránke konferencie v archívnych záznamoch (https://spu.fem.uniag.sk/uninfos2019 - Konferencia - Archívne záznamy) a keďže „hľadaná prednáška“ je v programe 2 hodiny po začiatku podujatia 7.11., prejdete „jazdcom“ o niečo menej ako 2 hodiny od začiatku a spustíte záznam. Pri troche šťastia sa môžete aj presne trafiť do sledovanej problematiky.
  2. Keď máte trošku voľného času, počúvate všetko do radu.
  3. Ak máte času menej, čo vás nie celkom zaujalo, prejdete rýchlejšie alebo preskočíte a sledujete iba konkrétne vystúpenia.

Čo si myslíme, že by vás mohlo zaujímať? Ťažko vám ja poradím, keďže mňa zaujalo takmer všetko. Ale predsa - Microsoft Teams je aplikácia na spoluprácu, ktorá pomôže vášmu tímu udržať si vo veciach poriadok a viesť konverzácie na jednom mieste, môžete aplikáciu používať aj v rámci výučbového procesu – hneď na začiatku Archívu konferencie nájdete Workshop firmy Microsoft. A určite sa naučíte používať aplikáciu. Zaujíma vás problematika informačnej bezpečnosti? Túto tému nájdete v niekoľkých prezentáciách, napr. v prezentácii spoločnosti Whalebone, s.r.o., spoločnosti ESET, spol. s r.o., spoločností Logmanager - Microcomp-Computersystém, s r.o.,  ale i v niekoľkých ďalších vystúpeniach. Mohla by vás zaujímať problematika cloudových riešení – vystúpenie spoločnosti Oracle (workshop v stredu, ale i prezentácia vo štvrtok), vystúpenie firmy exe, a.s., Microsoftu. A virtuálna realita? Tej bolo počas konferencie venovaných niekoľko prezentácií – našli sme ju vo vystúpeniach spoločnosti sféra, a.s., Microsoft, vystúpení nášho kolegu z UCM v Trnave, ale prakticky odskúšať si ju mohol každý záujemca (nielen priamy účastník konferencie) počas všetkých prestávok a po závere konferencie vďaka spoločnosti HP Inc. A koho zaujímali aj ďalšie akademické iniciatívy firiem? Mohli ste ich nájsť a nájdete ich zo záznamov vo vystúpeniach spoločností Oracle, IBM a určite nájdete ďalšie zaujímavé témy nielen vo vystúpeniach partnerov konferencie, ale aj kolegov z vysokých škôl. Veď témy týkajúce sa stratégie informatizácie školstva, slovenskej akademickej dátovej siete, akademickej federácie identít, ale i využitia hlasovacieho systému, či skúšacieho informačného systému oslovujú mnohých z nás.

panelová diskusia? Toľko naslovovzatých odborníkov zo škôl, štátnej exekutívy, ... predstavilo svoje názory na Univerzitu budúcnosti. Oplatí sa vypočuť si ich, ako i vystúpenie o vládnom cloude.

A čo na záver? Poďakovanie všetkým účastníkom, a to nielen aktívnym za výbornú atmosféru,  kolegom, ktorí umožnili, že sa môžeme vzdelávať aj zo záznamu, všetkým, čo sa podieľali na organizácii, moderovaní a jednoducho: učme sa navzájom, sprostredkúvajme si informácie, nenechávajme si ich iba pre seba.

Autor: DT

Späť