#MYSMEEU - celonárodná diskusia o aktuálnych témach v Európskej únii

František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Klaudia Halászová, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vás pozývajú na podujatie #MYSMEEU, ktoré sa uskutoční 2. apríla 2019 o 9.30 h v Aule SPU v Nitre. V diskusii o aktuálnych témach Európskej únie s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu a na význam EÚ pre regionálny rozvoj slovenských regiónov vystúpia: Martin Klus, poslanec a podpredseda Výboru pre európske záležitosti NR SR, Igor Éder podpredseda NSK a Daniel Balko, zástupca primátora mesta Nitry.

Témy vystúpení:

Existuje na Slovensku širší politický a spoločenský konsenzus o postavení a mieste Slovenska v Európskej únii? Čo vlastne znamená byť občanom členského štátu EÚ? Aké výhody a záväzky toto členstvo prináša? Aký bude ďalší vývoj európskeho projektu? V ktorých oblastiach by EÚ mala spolupracovať viac a v ktorých menej? Čo spája členské štáty a naopak, čo ich rozdeľuje? Existuje recept na prinavrátenie dôvery občanov k Európskej únii a odklonenie sa od súčasného trendu euroskepticizmu a populizmu? Akú Úniu máme dnes a akú ju chceme mať zajtra? Prečo o tom vlastne chceme a musíme hovoriť?

Program:

9.30 - 9.45 h Otvorenie (Drahoslav Lančarič, prorektor SPU, František Ružička, štátny tajomník MZVEZ SR)

9.45 - 10.30 h Panel I. - Význam EÚ pre regionálny rozvoj slovenských regiónov (Martin Klus, poslanec a podpredseda Výboru pre európske záležitosti NR SR, Igor Éder, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Daniel Balko, zástupca primátora mesta Nitry)

10.35 - 11.35 Panel II. - Význam EÚ, voľby do Európskeho parlamentu 2019 (František Ružička, štátny tajomník MZVEZ SR, diskusia so študentmi)

 

Späť