Mobilitný grant Baltic University Programme pre mladých výskumníkov

Cieľom mobilitného grantu  BUP je rozvoj a posilnenie spolupráce medzi mladými výskumníkmi EÚ v regióne Baltského mora.

Grant je určený na podporu výskumných aktivít mladých vedcov siete BUP so zreteľom na výskum v oblasti trvalo udržateľného rozvoj.

Viac informácií

Späť