Menej známe druhy zelenín, liečiviek a húb - pozvánka na workshop

Katedra zeleninárstva  vás pozýva na workshop MENEJ ZNÁME DRUHY ZELENÍN, LIEČVÝCH A KORENINOVÝCH RASTLÍN  A JEDLÝCH HÚB: NOVÉ PESTOVATEĽSKÉ TRENDY V KONTEXTE SPOLUPRÁCE V4 KRAJÍN, podporený Medzinárodným vyšehradským fondom, ktorý sa uskutoční dňa 23.9.2016 o 08.30 - 10.30 h v priestoroch Botanickej záhrady SPU v Nitre. Podujatie je súčasťou 5. medzinárodnej vedeckej záhradníckej konferencie.  Lektori: Ing. I. Mezeyová, PhD., SR, Ing. T. Kopta, PhD., ČR, Dr. A. Kalisz, PL

 

Späť