Medzinárodné vedecké dni 2016

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Vyšehradská asociácia univerzít, Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU,  Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku organizujú 19. - 20. mája 2016 MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ DNI 2016 na tému Hodnotový reťazec v agropotravinárstve: Výzvy pre manažment prírodných zdrojov a spoločnosť

Program

Viac na http://spu.fem.uniag.sk/mvd2016/

 

Späť