Medzinárodná vedecká konferencia na FEŠRR Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi (Sustainability of Rural Areas in Practice), ktorá sa uskutoční v dňoch 3. a 4. decembra 2015 v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka.

Nosnými témami podujatia budú nové prístupy k revitalizácii vidieckej ekonomiky a vidieckych komunít, nové environmentálne prístupy v manažmente vidieckej krajiny, ako aj poľnohospodárstvo, poľnohospodárska pôda a priestorové plánovanie. Konferencia je kofinancovaná Riadiacim výborom Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP). Bližšie informácie: www.surap.eu

tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/aktuality/surap_plagat.jpg

Späť