Medzinárodná letná škola v Kazachstane

Národná poľnohospodárska univerzita v Almate organizuje v spolupráci s SPU a ďalšími zahraničnými partnermi medzinárodnú letnú školu, ktorá sa uskutoční 3. - 16. júna 2013. Tematické okruhy: Water Management, Food Safety, Engineering, Animal Husbandry, Soil and Agrochemistry. Uzávierka prihlášok: 15. apríla 2013. VIAC

Späť