Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva organizujú 7. novembra 2019 na pôde univerzity Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzal doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. dekan FAPZ, prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. dekan FBP a prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. dekan FZKI.

Konferencia je určená pre doktorandov dennej a externej formy štúdia z SPU a iných slovenských a zahraničných univerzít.

Vedeckí garanti konferencie: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. Ing. Jaroslav Andreji, PhD. doc. Ing. Ján Horák, PhD.

Cieľom podujatia je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

Online registrácia do 30. 9. 2019.

Viac na https://vkd.uniag.sk/

Späť