MBA Štipendium na University of Western Australia

University of Western Australia ponúka štipendium vo výške 3,600 dolárov piatim najlepším  zahraničným študentom, ktorí sa prihlásia na dvojročný program Master of Business Administration.

Štipendium sa udeľuje na základe študijného priemeru z bakalárskeho štúdia.

Uzávierka prihlášok je do konca septembra 2013.

Bližšie informácie nájdete v INFORMAČNOM LETÁKU  alebo na kontaktnej adrese:

AMET Australia, bratislava@amet.com.au, 0904 230 389, skype: ametslovakia

Späť