Letná univerzita v Novom Sade

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/zahranicne mobility/green_bridgeMALE.jpgSPU ako člen Dunajskej rektorskej konferencie ponúka doktorandom (resp. študentom 2. stupňa štúdia) možnosť zúčastniť sa na 11. letnej univerzite v Novom Sade, v Srbsku, v termíne 6. - 13. júla 2014. Téma letnej školy je: 1914 - 2014: 100 Years after the World War I - Chances and Challenges for the Danube Region. Prihláška a podmienky účasti sú v prílohe. SPU uhradí 2 účastníkom náklady na registráciu, pobyt a cestovné náklady prostredníctvom Grantového programu Zelený most. Záujemcovia o letnú školu môžu po akceptácii prihlášky kontaktovať Mgr. Máriu Žúrekovú z Kancelárie zahraničných vzťahov (maria.zurekova@gmail.com) na získanie grantu Zelený most a ďalších podrobností.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

Späť