Letná škola VUA 2014: Sustainable Development and Water Management

Medzinárodná letná škola, ktorú organizuje SPU v Nitre v spolupráci s členmi Vyšehradskej asociácie univerzít, sa uskutoční 23.6. – 6.7. 2014. Téma tohtoročnej letnej školy je SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WATER MANAGEMENT.

Letná škola sa uskutoční prvý týždeň v Nitre (s jednodňovou exkurziou do Viedne a spoločenským Vyšehradským večerom) a druhý týždeň v Hamburgu, v Nemecku (Hamburg University of Applied Sciences).

Určená je študentom všetkých stupňov štúdia, ktorí sa zaujímajú o problematiku udržateľného rozvoja a obnoviteľných zdrojov energie vo všeobecnosti (3 základné dimenzie udržateľnosti: ekonomická, sociálna a environmentálna budú predmetom prednášok a seminárov v Nitre) a o problematiku manažmentu vodných zdrojov (semináre a odborné exkurzie v Hamburgu).

Prednášky budú organizované v Nitre paralelne v anglickom a ruskom jazyku. Prednášky a semináre v Nemecku budú iba v anglickom jazyku. Za aktívnu účasť získavajú študenti 2 ECTS a certifikát.

Záujemcovia o letnú školu z radov študentov a doktorandov SPU môžu zaslať prihlášku (grantový program ZELENÝ MOST) v termíne do 15. marca 2014 na adresu: vladislav.valach@uniag.sk, s heslom VUA 2014.  Náklady na účasť študenta hradia organizátori a VUA, študent si dofinancováva náklady vo výške 150 EUR z vlastných zdrojov. Program letnej školy bude zverejnený v priebehu mesiaca marec 2014.

APPLICATION FORM:
[doc]   [pdf]

Späť