Letná škola VUA 2014: Sustainable Development and Water Management

Medzinárodná letná škola, ktorú organizuje SPU v Nitre v spolupráci s členmi Vyšehradskej asociácie univerzít, sa uskutoční 23.6. – 6.7. 2014. Téma tohtoročnej letnej školy je SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WATER MANAGEMENT.

Letná škola sa uskutoční prvý týždeň v Nitre (s jednodňovou exkurziou do Viedne a spoločenským Vyšehradským večerom) a druhý týždeň v Hamburgu, v Nemecku (Hamburg University of Applied Sciences).

PROGRAM pre záujemcov o prednášky

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/Letna skola VUA/summer_school.jpg

Späť