Letná škola Udržateľný pôdny manažment v Európe

V dňoch 11. - 15. júla 2016 organizuje Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja medzinárodnú letnú školu pre PhD. študentov a mladých vedeckých pracovníkov.

Témou letnej školy bude udržateľný pôdny manažment, environmentálne, právne a ekonomické aspekty pôdy a pôdneho manažmentu. Študenti letnej školy budú mať možnosť zoznámiť sa s viacerými prístupmi k danej téme, ktoré im poskytnú odborníci zo zahraničných univerzít.

Prednášajúcimi budú pedagógovia zo šiestich európskych univerzít: Univerzita vo Foggii (Taliansko), Univerzita Códroba (Španielsko), BOKU (Rakúsko), Univerzita agropodnikania a vidieckeho rozvoja (Bulharsko), Univerzita v Bialystoku (Poľsko) a SPU v Nitre.

Letná škola je organizovaná v rámci projektu Siete Jean Monnet “Udržateľný pôdny manažment v EÚ“, č. 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK.

Bližšie informácie o letnej škole získate u prof. JUDr. Anny Bandlerovej, PhD., e-mail: Anna.Bandlerova@uniag.sk a Ing. Zuzany Bohátovej, PhD., e-mail: Zuzana.Bohatova@uniag.sk.

tl_files/download/Pictures/Novinky 2016/aktuality/letna_skola_FESRR.jpg

Späť