Letná interdisciplinárna škola v Brne

Rektorát SPU v Nitre pripravuje v termíne od 23. júna do 23. augusta 2014 letnú interdisciplinárnu školu v Brne, ktorá ponúkne dvanástim študentom SPU možnosť pracovať na reálnych projektoch komerčných firiem pod vedením špičkových mentorov.
 
tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/aktuality/letna_skola_Brno.jpg

Späť