LE:NOTRE Landscape Forum

Na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave sa v dňoch 21.-25. apríla 2020 uskutoční 9. ročník medzinárodného krajinného fóra LE:NOTRE Landscape Forum s hlavnou témou Cross-Border Landscapes between Slovakia, Austria and Hungary.

Organizátorom podujatia je LE:NOTRE Institute, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave  a Technische Universität Wien.

Cieľom podujatia je vytvoriť medzinárodnú interdisciplinárnu platformu pre stretnutie a intenzívnu spoluprácu odborníkov venujúcich sa krajine v oblasti vzdelávania, výskumu a inovatívnej praxe. Odborníci z rôznych krajín Európy budú diskutovať o problematike spoločného plánovania, tvorby, využívania a ochrany krajiny naprieč medzinárodnými hranicami. Program podujatia zahŕňa prednášky odborníkov, tematické pracovné workshopy, odbornú exkurziu v pohraničnej krajine a plenárne zasadnutie. Hlavnými témami pracovných skupín (workshopov) sú Cross-Border Landscape Vision, Sustainable Urban Growth and Green Infrastructure, Rural Fringe – Foodscapes and Nature Development, Heritage and Identities, Landscape and Democracy, Landscape and Economy. Bližšie informácie sa priebežne zverejňujú na webovej stránke podujatia: http://forum.ln-institute.org/.

Záujemcovia môžu zaslať esej alebo poster, ktoré budú publikované v knižnej publikácií z podujatia.

Späť