Konzultačný deň pre budúcich absolventov

V snahe pomôcť  budúcim absolventom lepšie sa zorientovať na trhu práce organizuje Kariérne centrum SPU Konzultačný deň pre budúcich absolventov SPU, ktorý sa uskutoční v utorok 15. apríla 2014  od 13,00 do 15,00 h. V uvedenom čase budú v zasadačke R-SPU (2. posch.) k dispozícii záujemcom pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, ktoré im poradia, čo treba urobiť po skončení štúdia na univerzite.

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/aktuality/konzultacny_den2.jpg

Späť