Konzultačný deň pre budúcich absolventov SPU

V snahe pomôcť našim budúcim absolventom lepšie sa zorientovať na trhu práce organizuje Kariérne centrum SPU podujatie s názvom Konzultačný deň pre budúcich absolventov SPU, ktorý sa uskutoční v utorok 25. 2. 2014  od 13,00 do 15,00 h. V uvedenom čase bude v zasadačke R-SPU (2. posch.) k dispozícii záujemcom pracovníčka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, ktorá zodpovie vaše otázky a poradí, čo treba urobiť po skončení štúdia na univerzite.

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/aktuality/konzultacny_den.jpg

Späť