Konferencia siete CASEE - Výzva na posielanie abstraktov

tl_files/download/Pictures/Novinky 2014/aktuality/casee_logo.jpgVýkonný výbor CASEE  a  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre srdečne pozývajú  všetkých zamestnancov a doktorandov z univerzít združených v sieti CASEE na 6. konferenciu CASEE na tému Najnovšie trendy v oblasti biohospodárstva v podunajskej oblasti, ktorá sa bude konať 24. - 26. mája 2015 na pôde SPU v Nitre.  

Abstrakty príspevkov resp. posterov sa podávajú ONLINE na adrese: http://www.medacad.org/2015CASEE/abstractsubmission.htm od 1. októbra 2014 do 10. decembra 2014

Akceptované budú iba abstrakty predložené on-line!

Informácie k spracovaniu abstraktov:

Všetky schválené príspevky budú zverejnené na internetových stránkach siete CASEE; všetky schválené postery budú vytlačené.

  • Abstrakty a príspevky / postery  musia byť v anglickom jazyku.
  • Abstrakt by mal obsahovať cieľ príspevku / posteru, podstatné výsledky a krátky záver. V prípade ak predkladáte iba abstrakt článku, nemal by byť  abstrakt  príliš stručný a príliš všeobecný.  Odporúčaný rozsah je 1500 - 3500 znakov vrátane medzier.
  • Abstrakt by mal obsahovať 3-5 kľúčových slov oddelených čiarkou.
  • Abstrakty by  nemali obsahovať tabuľky, grafy, výkresy a pod.

Abstrakty všetkých prednesených príspevkov a posterov budú publikované v zborníku abstraktov.

Uzávierka predloženia príspevkov je 15. apríla 2015

Späť