Konferencia Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické účely

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, Centrum výskumu bioenergie, Katedra udržateľného rozvoja a Katedra ekológie pod záštitou dekanky FEŠRR prof. JUDr. Anny Bandlerovej, PhD., si vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické účely (nové poznatky z oblasti ekofyziológie, ekológie, ekonomiky, energetiky, environmentalistiky, legislatívy a technológií), ktorá sa bude konať 10. septembra 2015 od 9.00 h v Kongresovom centre SPU v Nitre (ŠD A. Bernoláka).

Cieľom podujatia bude zhodnotiť výsledky výskumu v oblasti pestovania a využitia rýchlorastúcich drevín a bylín ako alternatívnych zdrojov energie. Poukázať na perspektívy lokálnej energetiky, energetické, ekonomické, legislatívne opatrenia, scenáre o vplyve pestovania na biodiverzitu, zmeny v krajine, životné prostredie.

Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj odbornú verejnosť.

Späť